demo-attachment-605-blue-shape-2
Oferta

Czesne

500 zł / miesiąc

Wyżywienie

13,50 zł / dziennie

*wyżywienie obejmuje: śniadanie, obiad, podwieczorek

Metody stosowane w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym ,,Arka Noego”

  • tj. burza mózgów, gry planszowe, eksperymenty

  • tj. zagadki, opowiadania, wiersze, objaśnienia, instrukcje

  • tj. samodzielne doświadczenia

Posiadamy stałą opiekę psychologiczno – pedagogiczną. Przedszkole posiada tablicę oraz dywan interaktywny, który jest atrakcyjną pomocą wykorzystywaną podczas zajęć w przedszkolu.

Oferta w ramach czesnego

niezwykły dywan interaktywny, który jednocześnie spełnia funkcje podłogi i
stołu interaktywnego. Stanowi pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.

wprowadzają dzieci w świat różnorodnych doświadczeń ruchowych,
pielęgnują i podtrzymują naturalną formę ruchu, kształtują nawyki utrzymywania prawidłowej postawy ciała, a także wspierają rozwój osobowości.

zajęcia niwelują deficyty rozwojowe dziecka w zakresie sfery percepcyjnej, poznawczej, motorycznej jak i społeczno- emocjonalnej.

zajęcia logopedyczne rozbudzają aktywność słowną dzieci, poszerzają słownik oraz zwiększają możliwość poprawnego i twórczego opanowania języka.

zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, przyczyniają się do poprawy pamięci,
zachęcają do aktywności ruchowej. Mają korzystny wpływ na motorykę oraz orientację przestrzenną u dziecka.

zajęcia kulinarne uczą myślenia przyczynowo- skutkowego, rozwijają
kreatywność, samodzielność oraz sprawność manualną. Wspólne przyrządzanie posiłków jest okazją do aktywnego współdziałania dzieci w grupie i sprawia dzieciom mnóstwo radości.

zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w formie zabawy. Nauka ta nie jest nużąca, a dziecko czerpie radość z wykonywanych czynności. Nauka języka znakomicie rozwija strategie uczenia się, pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka, ćwicząc pamięć. Podnosi dziecięcą świadomość językową, co pozytywnie wpływa na rozwój mowy.

katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci, buduje fundament dla ich przyszłej religijności, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Na zajęciach stosuje się rożne pracy z dziećmi m.in. piosenka, zabawa, taniec, inscenizacje, opowiadania, obrazki, rozmowa oraz kolorowanie prostych rysunków.

Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości i budowanie życia na wartościach, które Jezus pokazuje w ewangelii.

Zajęcia dodatkowe

To forma wsparcia, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia w grupach. Dzięki treningom dzieci uczą się prawidłowych zachowań społecznych, które mogą potem przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu. Precyzując, dzieci uczą się prawidłowej komunikacji, zasad przyjmowania krytyki oraz jej tworzenia, trenują rozpoznawanie i kontrolowanie emocji oraz współpracę we wzajemnym szacunku, a także nabierają wiary we własne możliwości. Uczą się wszystkiego tego, czego rodzice pragną, aby miały – dla swojego dobra i możliwości cieszenia się życiem.