CZWARTEK 08.04.2021r.

Wysłuchaj piosenki: „Dziadek fajną farmę miał” odpowiedz na pytania: Jakie występowały zwierzęta w piosence?, Ile ich było? , Ile było wśród nich ptaków?

Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę na temat pracy rolnika, wykorzystując poniższe pytania:

  • Co to jest farma? (trzeba tu zaznaczyć, że w Polsce używamy nazwy „gospodarstwo”)
  • Czym zajmuje się rolnik?
  • Jakie są pomieszczenia w gospodarstwie? ( obora, stajnia, kurnik) Kto w nich mieszka?
  • Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście?
  • Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje?

link do piosenki

W zagrodzie zabawa dydaktyczna. Przygotowujemy liczmany np. nakrętki po napojach. Dzieci układają je zgodnie z treścią zadań i przeliczają, np.:

– W gospodarstwie pani Basi są: 2 krowy, 3 kozy i 4 konie. Ile zwierząt ma pani Basia?
– Na słońcu wygrzewają się 4 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu?
– Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 3 koty. Ile zwierząt jest na podwórku?
– Pani Basia wypuściła na pastwisko 8 krów, 2 krowy wyszły z pastwiska. Ile pozostało krów na pastwisku?

„W wiejskiej zagrodzie” – opowieść ruchowa wg. B. Formy. Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne (rodzic czyta, a dziecko wykonuje ruchy)

 Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo – marsz po pokoju, naśladowanie głosów ptactwa domowego:
•   kury – ko, ko, ko
•   indyki – gul, gul, gul
•   kogut – kukuryku

– Zatrzymują się, machają skrzydłami – wykonywanie ruchów rękami.

– Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno – wykonanie skrętów szyi w prawą i lewą stronę.

– Kogut wskoczył na płot – wykonywanie podskoków obunóż.

– Gospodarz sypie ziarno – skłony w przód.

– Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko – przemieszczają się na czworakach.

– Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek – przejście na czworakach po szerokiej ławeczce.

– Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając – przejście do leżenia przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę.

– Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok – przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku.

– Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory – chód na czworakach, przejście przez „mostek” (jak wyżej).

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające – stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis tułowia i rąk.

Zadania Karty Pracy 5- latki  strona 38-39

                                    6- latki strona 44- 45

ZADANIA DODATKOWE: