Dzień Smyka

Rodzic, czy opiekun nie musi już osobiści chodzić do przedszkola z każdą drobną sprawą. Dzień Smyka umożliwia mu bezpośredni kontakt z każdym pracownikiem placówki. Może on drogą elektroniczną poinformować o chorobie dziecka i jego nieobecności. Ma pełny wgląd we wszystkie informacje o postępach w nauce swojego dziecka. Takie rozwiązanie ułatwia proces wychowawczy i za razem oszczędza czas. 

dziensmyka.edu.pl

Dzień Smyka umożliwia zarówno dyrektorowi jak i nauczycielowi prowadzenie pełnej dokumentacji pracy. Zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące pracowników przedszkola, dzieci i rodziców.
W pracy z dziennikiem najczęściej wykorzystujemy zakładki dotyczące planowania pracy, frekwencji oraz obserwacji i diagnozy dzieci.
Rodzice cenią sobie możliwość stałego kontaktu z wychowawcą, mogą na bieżąco śledzić postępy dziecka.