konkursy

Regulamin rodzinnego konkursu fotograficznego pt. "Emocje w obiektywie"
CELE KONKURSU:
– umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz wyrażania własnych emocji;
– rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki i wyjątkowości wieku przedszkolnego;
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez pracę fotograficzną;
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
– zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu wolnego.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zdjęcie pod hasłem „Emocje w obiektywie". Fotografie zgłaszane do konkursu powinny prezentować emocje, przeżycia lub nastroje dzieci oraz sytuacje z nimi związane.
3. Technika prac: zdjęcie – odbitka na papierze fotograficznym.
Minimalny format zdjęcia 15×10. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 2 fotografie.
4. Każde zdjęcie powinno na odwrocie zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora zdjęcia
– tytuł zdjęcia
5. Zdjęcia składamy u wychowawców grup.
6. Termin składania prac upływa 07.05.2019 r.
7. Konkurs oceni powołana komisja, która wyłoni zwycięzców
8. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
9. Prace konkursowe będą wyeksponowane na tablicy w szatni przedszkola.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie