Jadłospis przedszkolny

Jadłospisy przedszkolne układane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do spożycia dzieciom w jednostkach oświatowych oraz wymagań jakie te środki muszą spełniać w ramach żywienia zbiorowego dzieci oraz na podstawie wymagań IŻiŻ.

Staramy się podawać dzieciom takie posiłki, które dzieci lubią najbardziej, muszą one jednak być urozmaicone, wartościowe i estetyczne oraz smaczne jak w domu.

Promujemy picie wody mineralnej niegazowanej, która dostępna jest stale na życzenie dziecka.

Dbamy o to, by każde dziecko alergiczne otrzymywało posiłki, które są dla niego odpowiednie.

Jadłospis dostępny jest na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.