• Rytmika – 1 x w tygodniu
  • J. angielski – 1 x w tygodniu
  • Zajęcia ogólnorozwojowe – 1 x co 2 tygodnie
  • Religia – 2 x w tygodniu
  • Logopedia- 1 x w tygodniu
  • Gry i zabawy na świeżym powietrzu – w zależności od potrzeb i możliwości