„Żyto i chleb” – rodzic czyta opowiadanie:

Dziecko opowiada historyjkę obrazkową: „ Jak powstaje chleb”:

Dziecko uzupełnia puste ramki rysując odpowiednio:

Zadanie do wykonania:

oblicz i pokoloruj według kodu