Wielka Księga Wakacji - Tylko ! Książki \ Dla młodszych dzieci ...

„Znam litery” – zabawa:
Rodzic rozkłada na stoliku dużo kartoników z literami. Dziecko wyszukuje i zabiera litery wskazane przez rodzica. Następnie nazywa je i próbuje ułożyć z nich wyraz, np.: LATO, OSA, LAS.

„Hej hop” – zabawa ruchowa:
Rodzic rozkłada na podłodze kilka wstążek. Każda z nich tworzy linię. Dziecko biega swobodnie między wstążkami. Na sygnał: Hej hop! przeskakuje obunóż przez najbliższej położoną linię, po czym wraca do biegu.

„Na huśtawce” – wysłuchanie wiersza A. Kolankowskiej:

Hania, Henio, Honorata, jako że początek lata,
na huśtawce się huśtają i tak się przekomarzają.
Henio leci na Hawaje .
Para dziewczyn tu zostaje .
Henio wciąż o wyspach mówi, chociaż wątki ciągle gubi .
– Hipopotam?! Coś ty, Heniu!!
Hieny też nie spotkasz w cieniu!
– Co najwyżej, to homara. Niewątpliwie też komara .
– Zobaczycie wy, dziewczyny, jakie mieć będziecie miny,
gdy przywiozę wam z wakacji zdjęcie moje wśród… akacji.
– A nie pośród palm, kolego? – Może, może… i co tego?
Na hamaku będę leżał…
Nikt Heniowi nie dowierzał:
– Nie oszukuj, Heniu, nas! Gdzie ty spędzisz letni czas?
– Dobrze… niech się każdy dowie: u mej babci, w Hrubieszowie .  

Rodzic zadaje pytania, np.: Kto się huśta na huśtawce? O czym rozmawiają dzieci? Co to są Hawaje? (W razie potrzeby rodzic wyjaśnia, podobnie jak niezrozumiałe słowa, np.: przekomarzać się, akacje, nie dowierzać).

O jakich zwierzętach mówią dzieci? Czy Henio zobaczy hienę i hipopotama? Jakie zwierzęta może spotkać chłopiec? Czy dziewczynki wierzą Heniowi? Gdzie tak naprawdę spędzi wakacje Henio?

Rodzic prezentuje wielką literę drukowaną H np. ułożoną ze wstążki, wykałaczek itp. Następnie dziecko powtarza za rodzicem i też układa literkę H.
Dzielenie na sylaby. Dziecko dzieli na sylaby i głoskuje nazwy zwierząt, jakie pojawiły się w tekście: hipopotam, hiena, homar, komar.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:

trening z mamą

trening z tatą

„Wiosna odchodzi, lato przychodzi” – układanie nazw pór roku (odchodzącej i nadchodzącej) z rozsypanki literowej.
Rodzic prezentujcie dziecku zapis nazw pór roku, dziecko nazywa kolejne litery i czyta całe wyrazy: WIOSNA i LATO. Następnie może samodzielnie układać z kartoników z literami (które łatwo przygotujecie) te wyrazy oraz swoje imię.

„Oznaki lata ” – omów z dzieckiem poniższe obrazki:

Zadania do wykonania:

Przedszkole Samorządowe w Piątnicy - H jak hamak
Szlaczki do druku - ćwiczenia rączki dziecka | Do wydrukowania ...
Kolorowanka – Wakacje!