Poznajemy Symbole Narodowe:

Majowe wydarzenia w Kozach ... | Aktualności | Gmina Kozy - Przyjazne  miejsce!

Piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem”

link do piosenki

Poznanie głoski f, F

  • dziecko wypowiada cały wyraz „Flaga”
  • wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
  • podział wyrazu na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
  • określenie położenia głoski „f” w wyrazie „flaga”,
  • podawanie przykładowych wyrazów z głoską „f”,
  • wyszukiwanie głoski „f” w swoim imieniu i nazwisku.

Zadania do wykonania:

„Alfabet rymowanka” dla chętnych:

link do rymowanki

Najważniejsze zabytki w Warszawie:

Zabawa ruchowa „Orły do gniazd”:

Na podłodze położyć poduszkę/kartkę papieru – symbolizuje gniazdo, dziecko – jest orłem. Na sygnał rodzica orzeł wyfruwa z gniazda i porusza się swobodnie po domu. Na hasło: „Orzeł do gniazda” orzeł musi wrócić do gniazda.

Zadania dodatkowe:

Wytnij wzdłuż linii, ułóż ponownie i sklej:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-76.png