Karta pracy nr 2

W gospodarstwie” – przeczytanie  przez rodzica wiersza, naśladowanie przez dzieci odgłosów zwierząt.

Pieje kogut już od świtu:
– Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
Gdacze: – W lewo!
Gdacze: – W prawo!
Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy: Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much
I rży głośno: – Jestem zuch!
Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: – Miau.
A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau!

Zabawa „Prosto do celu”

Szukanie kartonika z mlekiem umieszczonego w domu wg instrukcji rodzica (np. 4 kroki w prawo, 6 kroków w lewo, 3 kroki na wprost).

„Mleczny rysunek” – praca plastyczna.

Dzieci strzepują z pędzla na kartkę krople białej farby i rozdmuchują je w różnych kierunkach. Następnie dorysowują różnorodne elementy tworząc rysunek wg własnego pomysłu.

Słuchanie piosenki pt. „Stary Donald farmę miał”

link do piosenki

Zadania do wykonania: