Wiersz: „Zielone serce” R. Pisarski

Na skwerku rosło drzewko
szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało koronę.
Zielonosrebrne liście.
Słuchali chętnie ludzie
przechodząc koło drzewa
jak wietrzyk wśród gałązek
wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis
ukradkiem wyjął nożyk,
bo napis chciał wyskrobać
w srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku, literka po literce,
nie wiedział, że pod korą -zielone płacze serce.

Pytania do wiersza:
O kim lub o czym był wiersz?
Jak wyglądało drzewo?
Dlaczego ludzie przechodząc obok drzewa byli radośni, uśmiechnięci?
Co takiego zrobił urwis?
Dlaczego on to zrobił?
Jak myślisz, co stało się później?

Gimnastyka: Centrum Uśmiechu – Jarzynowa Gimnastyka

link do gimnastyki

Zadania do wykonania:

Zadanie z języka angielskiego: Przypomnienie kolorów

colores ingles (20)[3] #apprendreanglais,apprendreanglaisenfant,anglaisfacile,coursanglais,parleranglais,apprendreanglaisfacile,leconanglais,apprentissageanglais,formationanglais Click the pict or link to see and download another coloring page
pokoloruj balony na odpowiedni kolor: red – czerwony; yellow – żółty; green – zielony; orange – pomarańczowy; blue – niebieski; black – czarny; brown – brązowy; purple – fioletowy

KONKURS!!! KONKURS!!!
REGULAMIN Konkursu plastycznego “ Z ekologią na co dzień”

I. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Z ekologią na co dzień” jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego”

II. CELE KONKURSU:
Konkurs ma na celu:
– podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci,
– kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,
– zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska.

III. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (np. ulotki, plakatu, zakładki, pocztówki itp.) przedstawiającej dbanie o środowisko naturalne oraz sposoby zwalczania zanieczyszczeń.

IV. FORMA I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
Prace konkursowe należy składać w formie elektronicznej na adres meilowy: arkanoego56@wp.pl w terminie do 21 kwietnia 2020r. (wtorek)
Wyniki konkursu zostaną podane do 24 kwietnia 2020r. (piątek).
Technika wykonania pracy dowolna. Im kreatywniej – tym lepiej.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. Wyboru laureatów konkursu plastycznego dokonuje Komisja Konkursowa
2. Komisja oceni zgodność prac z tematyką oraz walory artystyczne i estetykę prac.
3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe
5. Nagrody zostaną wręczone po powrocie do przedszkola