OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH RODO KLAUZULA INFORMACYJNA 25.05.2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO. Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym faktem informujemy osoby zawierające umowę o świadczenie usług przedszkolnych w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Arka Noego” w Starogardzie Gdańskim, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 56 83-200 Starogard Gdański, będąca organem prowadzącym Katolickie Przedszkole Niepubliczne Arka Noego w Starogardzie Gdańskim, zwane dalej administratorem danych; email: arkanoego56@wp.pl ; tel.: 881790724.

2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest- email gregor755@wp.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym również w formie profilowania.