OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO) informujemy osoby zawierające umowę o świadczenie usług przedszkolnych w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Arka Noego” w Starogardzie Gdańskim, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 56, 83-200 Starogard Gdański, będąca organem prowadzącym Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Starogardzie Gdańskim, zwane dalej Administratorem danych; email: arkanoego56@wp.pl ; tel.: 881 790 724.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: gregor755@wp.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym również w formie profilowania.