Zestaw zabaw ruchowych:
1. „Pada deszczyk”
Dziecko reaguje na szybkie zmiany hasła – „Słońce” – maszeruje po pokoju – „Pada deszczyk” – idzie z rękoma uniesionymi nad głową – „Kałuże” – podskakuje jak najwyżej

2. „Czy potrafisz tak, jak ja?”
Dziecko próbuje utrzymać równowagę podczas naśladowania czynności demonstrowanych przez rodzica:
– rysowanie na podłodze kółka palcami stóp
– stanie na jednej nodze jak bocian
– podnoszenie kolana i przekładania pod nim dowolnego przedmiotu
– stanie na jednej nodze i próby klaśnięcia nad głową
– chodzenia z misiem/ książką na głowie
– obracanie się dookoła i stanie na jednej nodze
– chodzenia z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył.

„Ogródek mamy” – rozmowa na podstawie treści wiersza:

Album ze zdjęciami – to ogródek mamy.
My w nim wyrastamy.
Z konia na biegunach,
z graniastego koła,
z lalek,
z ciuciubabki,
z berka i z przedszkola.
A mama woła nas czasem do swego ogródka.
I mówi:
– Zobacz, taki byłeś maleńki.
Taka byłaś malutka…
Jak roślinki w ogrodzie rośniemy dla mamy.
A ona jest ogrodnikiem.
Dobrym i kochanym.

Po wysłuchaniu wiersza dziecko odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza, np. :
Co to jest ogródek mamy?
Kogo przedstawiają zdjęcia w albumie?
Jaka jest mama?

Można teraz zaprezentować rodzinne zdjęcia. Opowiedzieć, kogo one przedstawiają i w jakiej sytuacji zostały zrobione.

„Co lubimy?” – zabawa słuchowa:
Rodzic przygotowuje przedmioty, których nawy zaczynają się samogłoskami, np. igła, obrazek, ogórek, arbuz. Następnie wymyśla zdania, których zakończeniem są nazwy przedmiotów, ale podaje z niej tylko pierwszą głoskę, np. Mama lubi jeść zielonego o… (ogórka). Tata lubi szyć i nawlekać nitkę na i… Dziecko ma za zadanie wskazać właściwy przedmiot i dokończyć zdanie.

„Moja rodzina” – zabawa plastyczna:
Dziecko kredkami rysuje członków swojej rodziny. Na koniec opowiada o swojej pracy – kogo narysowało i w jakiej sytuacji.

„Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy:

Mama, tata, oraz dzieci
Dotykanie na zmianę końcem języka górnych i dolnych zębów

To rodzina cała
Rysowanie końcem języka koła przy zamkniętych wargach

Buziak dla mamy, buziak dla taty
Posyłanie „całusków” w jedną i drugą stronę

Zabawa to wspaniała
Na wydechu dziecko mówi „aaaaaach”