„Jesteśmy Polką i Polakiem” – zapoznanie z piosenką:

link do piosenki

„Mieszkam w…” – podawanie nazwy miejscowości, swojego adresu.

„Tęczowe ubrania” – rozmowa w oparciu o zdjęcia:
Rodzic przygotowuje obrazki przedstawiające stroje ludowe. Każdy obrazek jest przecięty poziomo na 3 części. Dziecko ma za zadanie dopasować do siebie poszczególne części. Następnie należy omówić wygląd poszczególnych strojów: elementy stroju, kolorystyka.

Strój łowicki. Nauka | Ludowy, Strój, Przeróbki ubrań
STROJE ŁOWICKIE

Stroje polskie | Prezentacje
STROJE GÓRALSKIE

„Kolor do koloru” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa:
Na podłodze rozłożone są 4 kolory małych kartek np. 2x żółte, 2x niebieskie, 2x białe i 2x zielone. Dziecko porusza się w rytmie podawanym przez rodzica. Na hasło: Kolor do koloru! dziecko łączy kartki w pary tego samego koloru.

Zadania do wykonania:

Strój łowicki | Łamigłówki pdf
Strój krakowski: zagadki dla dzieci