zwierzęta na wsi

Wprowadzenie dzieci w temat – odgadnięcie zagadki: Co to za miejsce?

Różne zwierzęta tam bywają

pewnie wszystkie się znają,

chodzą, brykają i skaczą,

muczą, gęgają i gdaczą.

Każde z nich domek swój ma

pan gospodarz o nich dba.

Rozmowa na temat wiejskiego podwórka:

-kto z dzieci był na wiejskim podwórku?

-kogo tam można spotkać?

-kto zajmuje się zwierzętami?

-gdzie one śpią?
Praca z obrazkiem:

odszukaj wszystkie zwierzęta mieszkające na wsi,
spróbuj podzielić ich nazwy na sylaby

Karta pracy

Połącz zwierzę z jego cieniem