Terminy Mszy św. w intencji dzieci i rodzin z naszego przedszkola 
w roku szkolnym 2019/2020 są następujące:

– 3 października 2019;

– 7 listopada 2019;

 – 5 grudnia 2019;

 – 2 stycznia 2020 ;

 – 6 lutego 2020;

 – 5 marca 2020;

 – 2 kwietnia 2020;

 – 7 maja 2020;

 – 4 czerwca 2020;

W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny 16:00, uczestniczy ono wraz z nauczycielką we Mszy Świętej.