składka na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice:

podczas zebrania z członkiniami Rady Rodziców ustalono kwotę składki na potrzeby działalności pań z RR. 

Kwotę 50zł (na semestr) bardzo prosimy wpłacać do pań nauczycielek
do dnia 11 października (piątek)

Serdecznie dziękujemy!